Idéen om MälarCupen föddes hösten -99 i vinschkön ute på Cirrus dåvarande fält "Dunker" då Janne Järnesjö kom med idéen att vi borde ha någon lokal tävling i Stockholmsområdet. Anders Eklind lyssnade och funderade vidare. Någon månad senare presenterade Anders ett upplägg som styrelsen i Cirrus beslutade jobba vidare med. Upplägget innebar att Cirrus skulle arrangera en vinschtävling per år på sitt fält och att övriga Stockholms klubbar skulle tillfrågas om intresse att arrangera fler motsvarande tävlingar under det gemensamma namnet "MälarCupen". Tanken var att klubbarna skulle hjälpas åt med funktionärer, vinschar etc. men att huvudansvaret för tävlingarna skulle cirkulera mellan klubbarna.

Av tillfrågade klubbar var det endast Fenix som visade intresse att vara med och arrangera en deltävling. Cirrus åtog sig då att arrangera en deltävling i maj 2000 med förhoppningen att Fenix skulle ta initiativ till ytterligare en tävling i augusti samma år. På grund av bristande erfarenhet av tävlingsarrangemang ansåg sig inte Fenix ha kompetens att genomföra en tävling under den säsongen. Istället bestämdes att Fenix skulle vara med och bidra med vinsch och funktionärer vid den första MälarCups tävlingen som Cirrus arrangerade 13-14 maj 2000. Den som höll i allt och gjorde tävlingen möjlig var Anders Eklind. När det väl blev dags för tävling delade Anders Eklind och Mats Lindberg på rollen som tävlingsledare.

2001 var förhoppningen att åtminstone två deltävlingar skulle arrangeras för att det skulle bli en cup av det hela. Dessvärre visade det sig inte vara möjligt att få till mer än en tävling det året heller. Men för att öka möjligheterna att få till flera heat flyttades tävlingen till Kristi Himmelfjärdshelgen 24-27 maj. För arrangemanget svarade Cirrus och Fenix som samarrangörer. Det här året var det Anders Eklind, Peter Mannerstråle och Gustav Hagberg som var centralpersoner i förberedelse- arbetet. Peter fungerade också som tävlingsledare.

2002 blir det tredje året i tävlingens historia. Redan efter så kort tid är det många som tycker att det blivit en tradition med Mälarcupen.

Sedan har det bara rullat på. Mälarcupen har genomförts som ett årligt arrangemang av Cirrus och Fenix. Hittils har vi lyckats genomföra tävling varje år och arrangemanget har blivit mycket uppskattat av piloter i hela landet.

/Mats LindbergLogga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare