• Vi är en samlingsplats för alla motorskärmsintresserade i Stockholmsregionen och Mälardalen.
  • Vi verkar för att utveckla motorgrenen av skärmflygningen.
  • Vi har ambitionen att vara en duglig och oberoende rådgivare till alla som vill bli Motorskärm-piloter!
  • Alla är välkomna till våra aktiviteter, flygare så väl som andra intresserade oavsett klubbtillhörighet.

Vi är en grupp inom ramen för Cirrus ordinarie verksamhet och du kommer att träffa oss på olika flygträffar och på klubbkvällar.

Vår verksamhet kommer att utformas av dig som aktiv pilot och är direkt beroende av vad du förväntar dig av vår motorsektion. Vi bedriver redan nu en offensiv verksamhet men är alltid öppna för förslag och idéer från både nya och gamla erfarna piloter, så hugg tag i oss när vi träffas eller ring eller e-maila oss när du vill. Har du frågor så kan du kontakta Ulf Pernbrink  073 839 28 88 eller mail


                               Cirrus Paramotor-sektionen

Funderar du på vad en motor på ryggen kan göra? Läs en berättelse här.
Vill du flyga med andra eller träffa oss. Läs om våra flygträffar här. 
Information om vårt säkerhetsarbete finns här.Logga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare