För att säkerställa att de paramotorer som används i Sverige är säkra skall de vara typgodkända. Inspektionen av motorer utförs av Skärmflygförbundets typbesiktningskontrollanter. För mer info kring detta kan ni kontakta Pelle Linnstrand på 0705-751 694.

Då det är krav att alla paramotorer är typgodkända är det viktigt att du som köper en motor kontrollerar detta. Om säljaren hävdar att motorn är godkänd skall du kräva att få se dokumenten och få med dom vid en ev. affär. Kontrollera också att det serienummer som står på dokumenten överensstämmer och finns instansade på motorn.

Återförsäljare av paramotorer kan få EN paramotor typgodkänd. Sedan kan de skriva en försäkran att andra motorer är identiska med den godkända motorn. Även paramotorer som godkänns på detta sätt skall ha ett serienummer instansat. Se till att du får med både en kopia på "orginalgodkännandet" och en försäkran om överensstämmelse.

Om motorn inte är typgodkänd kan du naturligtvis köpa den ändå men måste i sådana fall vara beredd på att ta de extra kostnader och modifieringar som kan vara nödvändiga.

Några saker som kontrolleras vid en besiktning och kan vara bra att tänka på:
- Bränsletanken skall vara placeras minst 5 cm ovanför marken då paramotorn står på plan mark. Alternativt vara skyddad med exempelvis en plåt. (Detta för att förhindra läckage vid exempelvis hård landning)
- Samtliga bränsleslangar skall vara godkända för bensin.
- Bränsletanken skall vara gjord av UV-tålig plast. Exempelvis en reservdunk. Titta efter un-märkning, det betyder att den är UV-tålig.
- Bränsletanken skall vara fastsatt med två separata infästningssystem.
- Selen skall vara försedd med snabblås så man snabt kan ta sig ur i händelse av tillbud.
- Nödskärmen skall vara stadigt fastsatt så den direkt löser ut när man rycker i handtaget (den skall inte glida/rotera innan den dras ur förvaringspåsen)
- Slang för avluftning av motorn skall ledas ut till burens periferi.

Ovanstående är bara ett par av de saker som kontrolleras och mer info fås av Pelle Linnstrand.

Mer info finns också på förbundets hemsida:
Dokument som används vid Besiktningsprocessen.
Info kring besiktning av motorer.
Lista på godkända motorenheter samt tillverkare/importörer.

/Fredrik Wik

Läs mer om de försäkringar som krävs och vilka regler som gäller.Logga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare