Ibland kan man undra hur man blir omhändertagen i olika länder vid en eventuell olycka. Gemensamt för alla länder tycks vara att det är bättre att vara nära en stor universitetsstad eller en stor turistort än ensligt uppe i bergen eller på landsbygden. Tryck ut och ta med på resan.
Observera att dessa uppgifter har några år på nacken och bör dubbelkollas innan man ger sig av.

Alexander Kledzik, Cirrus SFK 2002-08-07

Källa: Vagabonds hemsida (där du kan kolla in fler länder om du söker på ”sjukvård”) som fått informationen från Euro-Alarm A/S.

Turkiet
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja, på de större privatsjukhusen.
Sterila injektionsnålar och sprutor: Ja, på de större privatsjukhusen.
Största smittorisker: Inga speciella, möjligen difteri och tetanus.
Ambulanstransporter: Privatsjukhusen erbjuder ambulanser till planerade transporter.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Privata sjukhus finns i alla turistområden och större städer, och erbjuder normalt sett bättre komfort och sjuksköterskevård. På statliga sjukhus blir man ofta tvungen att få kompletterande hjälp från familjemedlemmar, som hjälper till med personlig vård och ibland för att hämta vissa mediciner på privata apotek. Standarden på läkare i både den privata och statliga sektorn är hög, bland annat på grund av att de flesta läkare tillbringar en del av sin specialisering i USA och Nordeuropa.

Bästa sjukvårdsstandarden finns i: Istanbul och i turistområdena.

Kommentar: Trots att man oftast föredrar vården på de privata sjukhusen, finns risken att några privata sjukhus låter patienten vara kvar på deras sjukhus, trots att man saknar den nödvändiga specialisten eller specialavdelningen. Man kan riskera att bli behandlad av mindre seriösa läkare som vill tjäna pengar i turistområdena.

Grekland
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja.
Sterila injektionsnålar: Ja, på större sjukhus.
Största smittorisker: Inga speciella.
Ambulanstransporter: Endast dåligt utrustade allmänna ambulanser till akutvård. Privata ambulanser kan beställas vid planerade transporter.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Mycket varierande. Sjukhusvården på öarna begränsad. Bra utrustning finns primärt på universitetssjukhusen och på några privata sjukhus i storstäderna. På de allmänna sjukhusen är det stora avdelningar med många sängar (endast privatsjukhusen har privatrum). Hygienen varierar oerhört. Språkproblem och begränsad personlig omsorg. Läkarna är välutbildade men inte alltid engelsktalande.

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Aten.

Kommentar: På småöarna finns endast statliga kliniker, som måste överflytta alla sjukhuskrävande patienter till närmaste större ö eller till fastlandet.


Spanien
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja.
Sterila injektionsnålar: Ja, men det kan finnas små privata kliniker på turistorterna som kan vara oseriösa.
Största smittorisker: Inga speciella.
Ambulanstransporter: Privatsjukhusen erbjuder ambulanser till planerade transporter.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Bra. Mycket bra privata kliniker och kompetent statlig vård, men kulturskillnader kan skapa osäkerhet.

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Turistområden och storstäder.

Kommentar: Utanför turistområdena finns nästan bara statliga alternativ där språkbarriären kan ställa till problem. Den bästa specialistvården finns inom den statliga sektorn.


Bulgarien
Säkert vid blodtransfusioner:
Bör undvikas om möjligt.
Sterila injektionsnålar och sprutor: Kan inte garanteras.
Största smittorisker: Difteri, tetanus samt eventuellt hepatit a.
Ambulanstransporter: Ett fåtal utrustade ambulanser finns. Vägarna mellan kusten och Sofia är ofta dåliga.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Låg. Den allmänna sjukvården är dålig och utrustningen är hopplöst omodern. Man saknar lakan, toalettartiklar och handdukar. Hygien, komfort och omsorg är oftast dålig. Privata kliniker finns, men fortfarande av begränsad kvalité. Läkarna är relativt bra, men dåligt betalda och ofta omotiverade - räkna med låg servicenivå. I allmänhet är det enbart läkarna som pratar engelska eller tyska.

Bästa sjukvårdsstandard finns i : Sofia (men inte heller här är den särskilt bra).

Kommentar: På turistorter finns risk för att man stöter på läkare med förfalskade legitimationer, eller ogiltiga sådana.


Mexiko
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja, på utvalda sjukhus. Viss risk för smitta kan finnas på sjukhus med låg standard.
Sterila injektionsnålar: Ja, på utvalda sjukhus. Viss risk för smitta kan finnas på sjukhus med låg standard.
Största smittorisker: Malaria och hepatit a.
Ambulanstransporter: Statliga ambulanser är av mycket dålig kvalité. Mycket bra, men dyra, privatambulanser kan arrangeras, men mycket sällan i en akut situation.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Mycket bra på privata kliniker i de större städerna. Sjukhusbehandling är mycket dyrt om man saknar reseförsäkring.

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Alla större städer på privata sjukhus.

Kommentar: Akuta traumapatienter, till exempel trafikoffer, körs automatiskt till närmaste statliga traumaavdelning, där man erbjuder specialiserad intensivvård. Efter stabilisering bör man snarast överflyttas till ett privat sjukhus av god standard, då de statliga sjukhusens allmänna avdelningar är överfyllda och nedslitna. Man kan riskera att komma i kontakt med mindre seriösa privatkliniker och läkare på turistorterna. Vissa sjukhus använder "faktureringskontor" i USA som femdubblar räkningarna. Ett välutvecklat nätverk av tryckkammare finns i turistområdena.


Brasilien
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja, på utvalda sjukhus. Viss risk för smitta kan finnas på sjukhus med låg standard.
Sterila injektionsnålar: Ja, på utvalda sjukhus. Viss risk för smitta kan finnas på sjukhus med låg standard.
Största smittorisker: Hög risk för denguefeber för tillfället. Malaria. Malariaepidemi bröt nyligen ut i Parati utanför Rio.
Ambulanstransporter: Statliga ambulanser är av mycket dålig kvalité. Mycket bra, men dyra privatambulanser kan arrangeras, men mycket sällan i en akut situation.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Utmärkt standard på privatsjukhus i södra Brasilien.

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Alla större städer i södra Brasilien

Kommentar: Akuta traumapatienter, till exempel trafikoffer, körs automatiskt till närmaste statliga traumaavdelning, där man erbjuder specialiserad intensivvård. Efter stabilisering bör man snarast överflyttas till ett privat sjukhus av god standard, då de statliga sjukhusens allmänna avdelningar är överfyllda och nedslitna. Få talar engelska.


Sydafrika
Säkert vid blodtransfusioner:
Ja, men mindre säkert än i Västeuropa på grund av hög hiv-procent bland befolkningen. Blodbrist.
Sterila injektionsnålar: Ja, på privatsjukhusen.
Största smittorisker: Hepatit a samt malaria i ett fåtal områden.
Ambulanstransporter: Privatsjukhusen har ambulanser.

Sjukvårdsstandard generellt sett: Utmärkta privatsjukhus i alla städer, men ingen läkarvård i nationalparker och avlägsna områden. Sjukhusens utrustning är mycket modern och avancerad och standarden på läkare och sjuksköterskor utmärkt. Engelsktalande personal på alla sjukhus.

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Johannesburg och Kapstaden, men alla storstäder har god privatsjukvård

Kommentar: Bästa sjukvården i hela Afrika. Bästa specialisterna finns här.


Nepal
Säkert vid blodtransfusioner:
Nej, endast i absolut nödläge.
Sterila injektionsnålar: Endast på vissa privata kliniker.
Största smittorisker: Malaria och dengue (även i städer). Malaria endast under 1700 meter.
Ambulanstransporter: i Katmandu och Pokhara, men de är i praktiken taxibilar med en ambulansskylt på taket, ofta helt utan utrustning och med otränade förare (ett fåtal privata sjukhus har ambulanser med syrgas).


Sjukvårdsstandard generellt sett: Godkänd standard på ett litet antal privata sjukhus och kliniker i Katmandu och Pokhara. Allmänna sjukhus är eländiga (hygien, omsorg och utrustning minimal).

Bästa sjukvårdsstandard finns i: Katmandu, samt fåtalet kliniker i Pokhara.

Kommentar: Under trekking-säsongen bemannar Himalaya Rescue Associations läkarposter vid Annapurna och Mount Everest - de kan ge syrgas och stabilisera frakturer innan transport ner till Katmandu.Logga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare